PROSJEKTLEDELSE

Lunde & Nieto Prosjektledelse Marbella

Noen kunder planlegger ombygging etter å ha kjøpt bolig og ønsker bistand til planlegging og gjennomføring av arbeidet. Også her er det store ulikheter i forhold til hva som er vanlig i Norge. Språket et naturligvis en utfordring for mange, byggeskikk en annen og så gjerne forskuddsbetaling på 50% uten sikkerhet før byggestart. Fremdriftsplaner og kvalitetssikring er minst like her som i Norge og må følges opp av en med byggfaglig kompetanse for at arbeidet skal følge planer og budsjett. Forsinkelser, avvik og uforutsette forhold må avklares med de utførende og kunden raskt – vi bor i Marbella og følger byggearbeidene tett.

Informasjon om fremdrift og økonomi sendes sammen med foto og video ukentlig til våre kunder.

Vi har jobbet med små og store ombygginger i 6 år og har glimrende samarbeid med arkitekter, interiør designere og håndverksfirmaer – alle i premier league.

Erfaring fra byggebransjen i Norge gjennom 35 år kommer selvsagt godt med her.

Her er noen prosjekter vi har jobbet med i Marbella.